2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

25.10.2016  tarihinde üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Web Sayfasında 2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuru ilanı yayınlanmış olup Eğitim Alma için başvuru süresi 19.12.2016 tarihi saat 17.00’da, Ders Verme başvuru süresi 16.01.2017 tarihi saat 17.00’da  sona ermiştir.

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği programına 8 aday Eğitim Verme Hareketliliği için 8 aday ise Eğitim Alma Hareketliliği için başvurmuştur.

SEÇİLME KRİTERLERİ:

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2016 Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfa 28-36) personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler dikkate alınmıştır. Bunun yanı sıra, Rektörlükçe Kayıt altına alınan seçim kriterlerine göre sonuçlandırılması için Erasmus Hareketliliği Komisyonu önceki yıllarda da kullanılan puanlama sisteminden de yararlanarak değerlendirmeler yapmıştır.

Değerlendirmede kullanılmış olan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir;

       a)   Daha önce faydalanmamış (35 puan) personele öncelik verilmeli    

        b)Daha önce faydalanmamış bölüm/birimlere (15 puan) öncelik verilmeli    

       c)Daha önce gidilmemiş ülke (15 puan) öncelik verilmeli  

      d) Daha önce gidilmemiş kurumlara (35 puan) öncelik verilmeli

Adaylar bu kriterlere göre puanlandırıldığında eşit puanlar ortaya çıkmakta ve sıralama için ek kriter ihtiyacı doğmaktadır. Bu durumda, daha önce Erasmus Ders Verme veya Ders Alma Hareketliliklerinden yararlanmış olup olmadıklarına,yararlandılarsa kaç kere yararlandıklarına bakılmış ayrıca fakülte bazında katılım sayıları da göz önüne alındığında katılım sayısı az olan fakültelere öncelik tanınmıştır. Daha önceki yıllarda  Erasmus Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliklerinden yararlanan personellerimize – 10 puan uygulanmıştır.

Erasmus Hareketliliği Komisyonu Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine başvuru yapan 8 adaydan 7 adayın  Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği için başvuran 8 adaydan 4 adayın ilgili programa katılmalarını uygun bulunmuştur.

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği İçin Tıklayınız..

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği İçin Tıklayınız..

HAREKETLİLİĞE BAŞLAMADAN EVVEL ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER :

  • Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi ( Vizenizi aldıktan sonra   hibe sözleşmenizi 2 nüsha olarak ofiste imzalayacaksınız. Hal hazırda vizesi olanların ise Hareketliliğe başlamadan 15 gün once evraklarını ofise teslim etmeleri gerekmektedir.)  
  •  Pasaportun Vizeli sayfa fotokopisi
  • Seyahat biletine ilişkin fatura

HAREKETLİLİKTEN DÖNÜLDÜĞÜNDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge, en az 8 saat ders vermek ve eğitim almak gerekmektedir.)

2. Başvuru sırasında teslim edilen Teaching/Training Agreement’lerin orjinal ıslak imzalı hali

3. Online Rapor Formu

4. Seyahate ait belgeler:

  • Kullanılan bilet/biletlerin orijinali (Giderken uçuşun ön rezervasyon bilgisi sunulmuşsa, dönüşte biletin faturası ibraz edilmeli.)
  • Uçuş kartlarının orijinalleri