2016-2017 Akademik Yılı Güz-Bahar Erasmus+ Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Gitmeye hak kazanan öğrenciler sadece Asil Liste’de yer alan öğrencilerdir.

Değerli Öğrenciler,

Başvuruda bulunan öğrencilerin %50 Dil Notu ve %50 Ağırlıklı Başarı Notları Ortalaması hesaplanarak her bölüm kendi aralarında Total Başarı Notu’na göre sıralandırılarak seçim yapılmıştır. Programdan ikinci kere faydalanacak olan  öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından 10 puan, üçüncü kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından 20 puan  düşülmüştür.

2016 -2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’na ait hibe ve kontenjanların Türk Ulusal Ajansı tarafından Ağustos ayı içerisinde Üniversitemize tahsis edilmesinden sonra, asil listede yer alan öğrencilerin kontenjan dahilinde değerlendirilememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak, kendilerine açıklanan kontenjanlar neticesinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle haklarından feragat etmeleri gerekebileceğini bildiren bir taahütname alınacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylardan hakkından feragat edenler olması halinde  yedek listede yer alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile  aynı fakülte ve bölümde öğrenim gören adaya yer verilecektir.  İlgili bölümden gidecek program ikincisi olmadığı durumda ise, yedek listedeki puan sıralamasına göre gidecek öğrenci seçilecektir. Yedek listede yer alan öğrencilerin mağdur olmaması adına asil listedeki öğrencilerden 10 gün içerisinde programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu ofisimize bildirmeleri istenecektir. Belirlenen süre zarfında haklarından feragat etmeyip, yedek listede yer alan öğrencilerin mağdur olmasına neden olan öğrencilerin mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvurularında total başarı notundan 30 puan düşülecektir. 

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi ve başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrencinin bölümü için anlaşmamız bulunan başka bir üniversite tercih etmesi istenecek, seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilecektir.

Sonuç Listeleri

Asil Liste: 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Güz ve Bahar Dönemi- ASİL LİSTE

Yedek Liste: 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Güz ve Bahar Dönemi-YEDEK LİSTE