Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurmak isteyen akademik ve idari personelimiz https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru formuna ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri de başvuru formlarına eklemelidir:

Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu

İmza ve mühür kısımları tamamlanmış Ders Verme/ Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

Başvuru tarihleri web sayfası veya e-posta duyuruları ile paylaşılmaktadır. Gideceğiniz tarihlerin Doğuş Üniversitesinde herhangi bir aksaklığa neden olmaması için Fakülte Dekanınıza/ Birim Müdürünüze danışmayı unutmayınız.

 

Ders Verme Hareketliliği için Gerekenler

 • Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında ikili anlaşma,
 • Misafir olunacak kurumdan alınmış Davet Mektubu
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen (imzalı ve mühürlü) ve en az 2 , en fazla 5 iş günü için en az 8 ders saatini içeren ders verme anlaşması ( formlar kısmından ulaşabilirsiniz)
 • Ders Verme Hareketliliği Online Başvuru
 • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir TEB’in Şubesi olabilir)
 • Pasaportun vizeli sayfasının fotokopisi

 

Eğitim Alma Hareketliliği için Gerekenler;

 • Eğitim Alma hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında ikili anlaşmanın olması zorunlu değildir, anlaşmamız olmayan üniversitelerde de idari personelimiz hareketliliğe katılabilir.
 • Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen (imzalı ve mühürlü) ve en az 2 iş günü en fazla 5 iş gününü içeren programın yer aldığı bir eğitim anlaşması ( formlar kısmından ulaşabilirsiniz)
 • Eğitim Alma Hareketliliği Online Başvuru
 • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir TEB Şubesi olabilir
 • Pasaportun vizeli sayfasının fotokopisi

 

Değerlendirme Kriterleri

Erasmus+ Programlarından yararlanma: Katılım başına -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan

Engelli personele (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele: +35

Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bölüm ya da birimlere: +15

Daha önce gidilmemiş ülke : +15

Daha önce gidilmemiş kurumlara: +35

 

Değerlendirme Ve Seçim Sürecine İlişkin Temel İlkeler

Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Avrupa Komisyonu ve Merkezin belirlediği kurallar ve öncelikler çerçevesinde, yükseköğretim kurumunca belirlenecek ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Yükseköğretim kurumu, hareketlilikten faydalanacak personelin seçiminin tarafsız bir şekilde yapılmasını, şeffaflık ve adaletin gözetilmesini sağlamakla ve gerektiğinde seçim sürecine ait her türlü belgeyi sunabilecek şekilde belgelendirme yapmakla yükümlüdür.

 

Uygunluk Değerlendirmesi

Hareketliliğe dahil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir. Türkiye henüz üye olmadığı için gidilecek ya da personel davet edilecek ülkenin mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekmektedir.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin başvuru sırasında el kitabında asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan bir öğretim/eğitim programı sunmuş olması gerekmektedir.(teaching plan).

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Hareketliliğe başlamadan önce personel aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir.

 • Erasmus+ Staff Mobility agreement teaching veya Erasmus+ HE Staff mobility agreement training belgesi
 • Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Vizenizi aldıktan sonra sözleşmenizi 2 nüsha olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde imzalayacaksınız. Hali hazırda vizesi olanların ise Hareketliliğe başlamadan 15 gün önce hareketlilik öncesi evraklarını teslim edip sözleşmelerini imzalayabilirler.)
 • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir TEB Şubesi olabilir)
 • Pasaportun Vizeli sayfa fotokopisi
 • Seyahat biletine ilişkin fatura

Hareketlilik Sonrası Dönem

Hareketlilikten Döndükten Sonra Personel Uluslararası İlişkiler Ofisine aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmelidir.

 • Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 • Başvuru sırasında teslim edilen Teaching / Training Agreement’lerin aslı.
 • Nihai Rapor Formu (Online olarak e-postanıza gelecektir.)
 • Seyahate ait belgeler
 • Pasaportun giriş, çıkış sayfalarının fotokopisi

Hibeler

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ programı kapsamında seçilen akademik personel, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır.

Gidilecek ülkenin hayat standardına göre değişen hibe miktarları 4 kategoride gruplandırılmıştır.Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenir:

 • Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesini takiben imzalancak Hibe Sözleşmesi sonrası 15 gün içinde %80’i ödenir
 • Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Gerekli belgelerin hepsi teslim edilmeden %20 hibe ödenmez.

Mesafe Hesaplayıcı ile belirlenen Seyahat Desteği Tablosu:

Elde edilen “km” değeri Hibe Miktarı

100-499 km Arası 180 Avro

500-1999 km Arası 275 Avro

2000-2999 km Arası 360 Avro

3000-3999 km Arası 530 Avro

4000-7999 km Arası 820 Avro

8000 km ve üzeri 1.100 Avro

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Katılımcılar sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.