Diploma Eki

Doğuş Üniversitesinde Diploma Eki, Avrupa’nın yaygın dili olan İngilizce olarak düzenlenir ve her öğrenciye mezuniyeti ile birlikte otomatik ve ücretsiz olarak verilir.

Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement : DS), bir yüksek öğretim kurumu  tarafından verilen diploma, derece ve sertifika gibi belgelerin başka ülkelerdeki ilgili kurumlar tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlayarak, öğretimde uluslararası saydamlığı pekiştirmek maksadıyla oluşturulmuş  ve alınan yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir.  Yüksek öğretim kurumunun vermiş olduğu derece, diploma, sertifika gibi belgelerin  ve bu belgelerin ifade ettiği elde edilmiş beceri ve yeterliliklerin uluslararası düzeyde akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak için Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiştir. Asıl diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilen, yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde hazırlanmış Diploma Eki, aşağıda belirtilen 8 bölümden oluşmaktadır.

 • Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
 • Diploma Ekini hak etme nedenine esas olan kazanılmış yeti
 • Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
 • Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
 • Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
 • Ek bilgiler
 • Diploma Ekinin resmî tasdiki
 • Ulusal Yüksek Öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin bos bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıklari tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir: www.enic-naric.net

Diploma Eki Ne Değildir?

 • Özgeçmiş (CV) değildir.
 • Transcript veya not çizelgesi değildir.
 • Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınırlığı sağlayan bir belge değildir.

Diploma Eki’nin Öğrencilere Sağladığı Kazanımlar Nelerdir?

 • Uluslar arası düzeyde daha kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir belgedir.
 • Elde edilen akademik kariyerin, edinilen yeti ve becerilerin tam bir tanımıdır.
 • Elde edilen başarı ve yetilerin âdil ve objektif olarak değerlendirmesine olanak tanır.
 • Uluslar arası düzeyde, geleceğe dair iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşılmasını sağlar.

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumlarına Sağladığı Kazanımlar Nelerdir?

 • Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa’da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Asıl diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploam Eki’nin Üretilmesiyle Aşılan Zorluklar

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Diploma gibi eğitim belgelerinin hızlı bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlar.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Diploma Eki Örnekleri